Projekční práce vodohospodářských staveb a pozemních staveb, inženýrský činnost

Provádíme kompletní zpracování projektové dokumentace vodohospodářských a
pozemních staveb, ale i celých ZTV a to včetně dílčích profesních projektů
(elektroinstalace, zdravotní technika, vytápění…).

Dále zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost pro zajištění územního
rozhodnutí a stavebního povolení.

Projektové dokumentace zpracováváme ve našem vysokém standardu kvality a
dle příslušných platných zákonů, vyhlášek, nařízení a technických norem.

Více

Autorský a technický dozor staveb (AD, TDI)

Dle potřeb investora zajistíme rovněž autorský dozor (AD) při realizaci
námi projektovaných staveb, ale také nezávislý technický dozor investora
(TDI) na všech ostatních stavbách. Dále zajišťujeme poradenskou a
konzultační činnost, a zpracování odborných studií a posudků.

Více

Provádění a odstraňování drobných staveb

Pro investory jsme schopni zajistit realizaci či odstranění stávajících
drobných staveb, a to jak pozemních, tak vodohospodářských.

Více

Plánografické práce

Pro širokou veřejnost a soukromé subjekty provádíme veškeré plánografické
práce specializující se na projektovou dokumentaci – tisky do formátu A0,
kopírování, skenování do formátu A3, kroužkové i tepelné vazby dokumentů, a
finální kompletace projektové dokumentace.

Více