Stavební dozor a inženýrská činnost

Dle potřeb investora zajistíme rovněž stavební dozor a to jak na námi navržených stavbách, tak i jako nezávislý stavební dozor na stavbách ostatních (TDI).

Dále provádíme kompletní inženýrskou činnost ve výstavbě – projednání projektové dokumentace s orgány státní správy i soukromými subjekty, zajištění územního i stavebního řízení a další související činnosti.

Pro zákazníky Dále zajišťujeme poradenskou a konzultační činnost a zpracování odborných studií a posudků.