Provedení a odstranění drobných staveb

Pro zákazníky jsme dále schopni zajistit provedení a odstranění drobných staveb a to jak staveb pozemních, tak staveb vodohospodářských.