Kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole

Termín realizace:       2015 – 2016

Stavební náklady:      31,3 mil. Kč bez DPH

Popis: Mechanicko-biologická (aktivační) čistírna odpadních vod pro 1950 EO se strojním odvodněním kalu. Čerpací stanice odpadních vod Černý Dub a výtlačné potrubí délky 710 metrů.

MVE Přepeře II + rybí přechod

Termín realizace:       2017 – 2018

Stavební náklady:      MVE 33,4 mil. Kč bez DPH, rybí přechod 27,5 mil. Kč bez DPH

Popis: Malá vodní elektrárna byla realizována v obci Přepeře na levém břehu řeky Jizery v místě stávajícího jezu v ř. km 76,456. MVE byla osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou s průměrem oběžného kola 1700 mm a s vertikálním asynchronním generátor o instalovaném výkonu 270 kW. V místě tělesa stávajícího jezu, v návaznosti na objekt MVE, byl realizován štěrbinový rybí přechod a jez byl doplněn o novou štěrkovou propust.

Kanalizace a čistírna odpadních vod Branišov

Termín realizace:       2017 – 2018

Stavební náklady:      26,6 mil. Kč bez DPH

Popis: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 480 EO se štěrbinovou nádrží a biologickým nádržemi. Dostavba splaškové kanalizace délky 1,6 km.

Intenzifikace čistírny odpadních vod Besednice

Termín realizace:       2017 – 2018

Stavební náklady:      16,5 mil. Kč bez DPH

Popis: Mechanicko-biologická (aktivační) čistírna odpadních vod pro 950 EO.

Kanalizace a ČOV Kostelec

Termín realizace:       2021 – 2022

Stavební náklady:      8,5 mil. Kč bez DPH

Popis: Mechanicko-biologická (aktivační) čistírna odpadních vod pro 150 EO. Dostavba kanalizace a prodloužení vodovodu.

Dasný - ČOV a dostavba kanalizace

Termín realizace:       2014 – 2016

Stavební náklady:      9,5 mil. Kč bez DPH

Popis: Mechanicko-biologická (aktivační) čistírna odpadních vod pro 400 EO. Dostavba kanalizace délky 225 m a vodovodu délky 240 m.

Nová ČS Úsilné

Termín realizace:       2018

Stavební náklady:      6,9 mil. Kč bez DPH

Popis: Čerpací stanice pitné vody s akumulací (objem 34 m³) s čerpadly o parametrech Q = 14 l/s při H = 122 m vč. protirázové ochrany (tlaková nádoba). Součástí stavby byl i vrt vystrojený čerpadlem o výkonu Q = 12 l/s, aerační věž pro odstranění oxidu uhličitého ze surové vody, a samostatná místnost s dávkovacím souborem chlornanu sodného.