Vodohospodářské a pozemní stavby

O nás

Do roku 1994 – působení ve státním podniku JIVAK – odd. Projekce.

Od roku 1994 – působení v nástupnických organizacích VAK JČ a.s., a Aquaserv s.r.o.

Ke konci roku 2012 vznikla po ukončeni činnosti organizace Aquaserv s.r.o. nástupnická projekční kancelář VAK projekt s.r.o.

O nás

Naše služby

Naše projekční kancelář s působností převážně v Jihočeském kraji, ale i mimo něj, se zaměřuje především na oblast vodohospodářské výstavby, a to zejména na zpracování projektové dokumentace i včetně dílčích profesních projektů (elektroinstalace, zdravotní technika, vytápění,…). Dále zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost – vyjádření dotčených orgánů a organizací, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Služby

Co děláme

Projekční práce a inženýrská činnost

Zpracování projektové dokumentace staveb a zajištění inženýrské činnosti od studie až po realizaci.

Autorský a technický dozor staveb

Zajištění autorského dozoru staveb a technického dozoru investora.

Drobné stavby

Pro zákazníky jsme dále schopni zajistit provedení a odstranění drobných staveb a to jak staveb pozemních, tak staveb vodohospodářských.

Planografické práce

Kopírování, tisk (A4 – A0), kompletace projektů.

Potřebujete zpracovat projekt?