Kdo jsme

Do roku 1994 – působení ve státním podniku JIVAK – odd. Projekce.

Od roku 1994 – působení v nástupnických organizacích VAK JČ a.s., a Aquaserv s.r.o.

Ke konci roku 2012 vznikla po ukončeni činnosti organizace Aquaserv s.r.o. nástupnická projekční kancelář VAK projekt s.r.o.

Hlavní náplně naší společnosti

  • Projekční práce vodohospodářských staveb a pozemních staveb
  • Stavební a technický dozor investora (TDI)
  • Provedení a odstranění drobných staveb
  • Planografické práce (kopírování a kompletace projektové dokumentace)

Oblast působení

Naše stavby byly realizovány převážně v Jihočeském kraji. Dále provádíme projekční práce pro Západočeský kraj, Středočeský kraj a Prahu. V ostatních krajích působíme jen okrajově.

Spolupracujme

Potřebujete připravit projekt? Dozorovat stavbu? Realizovat či odstranit drobnou stavbu?
Vše z toho dokážeme zajistit.
Kontaktujte nás